La nostra historia

El mercat es construeix en el any 1974 justament en el mateix lloc on des de 1960 hi havia instal·lat un mercat al aire lliure d’alimentació que congregava els compradors d’aquesta àrea.
L’origen del barri de Sant Martí de Provençals es remunta a l’època dels romans i te activitat comercial des de llavors.
El territori de Sant Martí de Provençals s’estenia a llevant de la ciutat de Barcelona, des de les fortificacions dins als marges del riu Besòs i des de el mar fins al turo del Carmel.
Provençals prové de la paraula llatina provincialis, utilitzada pels romans per anomenar als camps situats mes enllà de les fortificacions de les ciutats.
Fins l’any 1716, Sant Martí de Provençals va ser una parròquia sufragània de Santa Maria del Mar.
A partir d’aquesta data a conseqüencia del decret de nova planta, es va convertir en un municipi independent fins 1897, l’any en el que va ser agregat a la ciutat de Barcelona amb els pobles de Gràcia, Sant Andreu, Sants, Les Corts i Sant Gervasi.
Amb la annexió, el Clot i el Poblenou, els principals nuclis habitats de l’antic municipi, aïllats entre ells i amb característiques pròpies, van accentuar la seva personalitat.