La neteja del Mercat de Provençals es fa amb ozó: màxima protecció i seguretat

El Mercat de Provençals disposa d’un servei de neteja que té cura de la salut de tots. Us presentem a la Lourdes, que fa la neteja amb ozó, un dels elements més efectius i que elimina tot tipus de microbis, virus, bacteris, espores i fongs. Al mercat de Provençals ens cuidem i us cuidem!